Pokud se Vám příběh nebo blog líbil a chcete pokračování, napište do komentářů své zážitky a dojmy :-)

Listopad 2013

Kapitola I - Plamínky se rozhořívají

30. listopadu 2013 v 19:46 Ve spáru démonů - povídky

Nemilosrdný oheň v rodinném domku olizoval dřevěná polena a soupeřil s deštěm o to, kdo bude hlučnější. Byla půl noc a bouřka nemilosrdně prolétávala oblohu, jako kdyby chtěla dát najevo, že je pánem přírody a ukázat nebohému člověku jeho nicotnost. Tu noc byl úplněk a Veronika byla sama doma v domku kousek od lesa. Dusot kapek nemilosrdně bušil do oken a vypadalo to, jako kdyby chtěl nebohou Veroniku zničit. O to stejné se snažil oheň uvnitř místnosti, který však poslušně olizoval plameny dřevěná polínka a držel svoji nespoutanost na uzdě.

Veronika si podvědomě uvědomovala moc těchto živlů, avšak cítila se relativně bezpečna, nebo se snad mýlila? Myslíte, že se schovávala pod peřinou a snažila se bouřku přečkat? Kdepak!
V tuto jakoby už tak dost hororovou atmosféru ji nenapadlo nic jiného, než závoj strachu umocnit sledováním hororu. Sledovala obřady jakési satanistické sekty a byla svědkem vyvolávání démonů. Dívky obžalované z temné magie byly nemilosrdně zaživa upalovány a jejich těla byly dány napospas spalujícím plamenům. Její obrazovky byla naplněna krví, ohněm, bolestí, žalem a strachem nad tím, co se stávalo. Duchové zemřelých chodily své trýznitele strašit a snažili se jím způsobit taková muka, jaká jim byly způsobeny za života.

Ozvalo se zahřmění blesku a jakési rány na okno. Kdopak to bušil? Mohl tyto rány způsobit déšť či je snad někdo venku? Veronice projel mráz po zádech zrovna, ve stejné chvíli kdy na ni na obrazovce vyskočil duch. Mohou snad tito démonové vylézt z obrazovky a proměnit toto obydlí v dům hrůzy? Veronika byla přesvědčena o tom, že nemohou, stejně silně, jako o tom že bouchání na okno způsobil déšť. Byla již téměř jedna hodina ráno a již pouhý čas dodával této atmosféře náležité děsivosti. Veronika se začala klepat ve stejné chvíli, kdy z krbu vylétl rozžhavený klacek a začal olizovat koberec, který byl postavený před ním. Rychle vyskočilo a chtěla jej hodit dovnitř, avšak z počítače se ozvalo děsivé zakvílení, které však nebylo zdaleka tak silné jako zakvílení Veroniky, která tak hloupě chytla do holé ruky rozžhavený klacek. Ani nevěděla, proč to udělala, avšak to, že bolest již i cítila, jí ještě více spojilo se středověkými mukami dívek. Představovala si, jak by se cítila, kdyby jí také zaživa upálili? Ne, raději na to nemyslet! Ve skutečnosti měla z podobných věcí strach, avšak jakási záhadná síla jí pořád nutila, aby se o ně zajímala.

Rozžhavené poleno se jí podařilo dostat do krbu a s palčivou bolestí na rukách usedla k hororu ve kterém nebylo o nic méně ohnivé děsivosti. "Buch buch!", slyšela rány na okna. "Tohle nezpůsobil déšť! Ne, za toto nemůže déšť, tam venku, v té děsivé tmě někdo je!" Hlavou jí promítly vzpomínky a obrazy zavražděných dívek a to všecko, co se děje. Vždycky to vnímalo jako něco, co se jí nemůže stát, avšak teď to začalo vypadat více než reálně! Celá se klepala a měla takový strach, že se rozhodla hororový film vypnout. Šla k počítači na kterém viděla jakési satanistické obřady a spoustu krve. Rozhodla se vypnout počítač, avšak najednou to nešlo! "Jak je to sakra možné?", říkala si.


Oblohou se ozvalo hrozivé zahřmění a ona se začala opravdu bát! Rozhodla se, že počítač vypne, avšak ten nereagoval na žádné pokyny. Snažila se film vypnout, avšak nešlo to! Ten film byl uvnitř počítače a ona nad ním ztratila kontrolu. Viděla na něm jakéhosi muže v červené kápi. Najednou se ozvalo zahřmění a prosvětlilo celé venkovní prostranství! "Neeee, kdo tam je?!"", vykřikla. Ten muž, na kterého právě koukala, byl přede dveřmi. "Jak je to možné?!", říkala si. Chytla zástrčku od počítače a vytrhla ji ze zdi! To, co se nyní stalo, ji téměř k smrti vyděsilo! Počítač nebyl zapojen do elektriky, avšak děsivý film na něm pořád běžel. Nyní slyšela klepání na okno. "Ano, byl to ten muž z filmu! Bože, co mi udělá?! Mám otevřít?!" Počítač již byl dlouhou chvíli vypojen z elektriky, avšak děsivý horor stále běžel. Nyní to pro ni již nebyl jen film, ale zlo, které bylo jak venku jejího domu, tak i uvnitř. Okna jsou tak slabá, může je zničit jedním máchnutím klacku! Ozvalo se klepání na dveře. Má otevřít? Měla chuť se někam schovat, propadnout se do země, schovat se pod peřinu. Avšak zlo, které bylo nyní všude kolem ní jí již téměř pohltilo. Cítila, že ji krev tuhne v žilách a nyní pohlédla na své kalhoty. Byly mokré, strachy se počůrala! Ozvalo se zahřmění hromu a děsivý muž stál před oknem a koukal na ni. Co se nyní bude dít? Neměla tušení! Jak je možné, že běží film na počítači i když je vypnutý z elektřiny? Hlavou se jí míhala jako stín spousta myšlenek, avšak ani na jednu z nich si nedokázala v tuto chvíli odpovědět! (Pokračování v 2. kapitole)