Pokud se Vám příběh nebo blog líbil a chcete pokračování, napište do komentářů své zážitky a dojmy :-)

Kapitola II - tváří v tvář smrti!

1. prosince 2013 v 17:41

Okna ponurého hororového domu byly pod útokem nemilosrdně běsnícího deště a klepotem nezvaného návštěvníka. Veronika se strachy klepala a celým jejím tělem projížděl mrazivý pocit.
"Co budu dělat? Mám jít otevřít?!" Zoufale očekávala ráno, avšak její očekávání bylo marné. Byla dlouhá noc a svítání bylo v nedohlednu. Rozhodla se, že neotevře a bude vyčkávat, avšak cosi jí podvědomě říkalo, aby šla otevřít! Již nevěděla co dělá, ale její kroky směřovaly ke dveřím, tam kde bylo nebezpečné zlo, které se snažilo dostat dovnitř! Již byla téměř u dveří a bez hnutí naslouchala, co se bude dít! Kromě bušících kapek do oken a střechy domů však nic neslyšela. Na počítači pořád běžel děsivý horor, ačkoliv již nebyl připojen k elektrice! Do jedné ruky si vzala sekeru a do druhé nůž a rychle otevřela dveře. Pohlížela ven z domu avšak nikoho neviděla. "Je tam někdo?!" Udělala to, o čem si myslela, že se nikdy neodhodlá. Pohlížela na temné obrysy stromů a šla se podívat pod okno! Ačkoliv bylo mokro a země rozbahněná, nebyly tu žádné stopy! "Jak je to možné?!", říkala si.


Nakonec jí napadlo, že se jí to snad jen zdálo a s lehkým uklidněním se vracela dovnitř. Zamkla dveře a odložila sekeru a nůž na stolek poblíž. To co nyní však uviděla, jí k smrti vyděsilo a změnilo celý její život k nepoznání! Ten muž v kápi seděl u jejího počítače a hleděl na tajuplný film. Jak se sem dostal? Strachy se rozklepala a nevěděla, co má dělat. Muž se nyní ohlédl k ní a vstal od počítače. Nebylo mu vidět pořádně do obličeje a celé jeho tělo bylo zahaleno v černo-červené kápi! To je jeden z těch, který konal strašné věci v podzemních místnostech. "Co mi asi udělá?! probodne mě rychle, nebo mě zaživa hodí hlavou do krbu? Možná mě sváže a bude mě mučit!", říkala si pro sebe.


"K-k-kdo jste?", dostala ze sebe vystrašeně. "Diabolos Abaddon!", ozval se hlubokým hlasem, při kterém jí prolétlo mrazivé palčivé škubnutí po celém těle. Jeho představení následoval děsivý smích, který ji téměř omráčil. V jeho rukách byla jakási kniha v koženém vázání s železnými hranami a vypadala hodně staře. Na jejím vázání byl nakreslen pentagram a došlo jí, že to nějak souvisí s tím, co tento muž dělá! Jeho kroky se přibližovaly k ní a ona měla chuť utéci, měla chuť se schovat! Místo toho však odevzdaně stála na místě a čekala, co se bude dít. Zavřela oči a říkala si, že mu dopřeje, ať udělá, co chce. Byla na samotě, určitě by mu neutekla. Byla velice zvědava, co se jí stane a strachy ani nedýchala. Její nohy byly ztuhlé a nemohla se ani pohnout. Proč neutíkala? Možná, že by se schovala, nebo se mohla bránit! Jakoby její instinkty selhaly a ona nehnutě stála v domě. Po její tváři ztékala první kapka slzy a další nedala dlouho čekat. Po chvíli byl celý její obličej zmáčen slzami. Muž byl téměř u ní. Zavřela oči a čekala, co se bude dít. Byla připravena zemřít! Asi minutu se nedívala a k smrti vyděšena a ohromena stála na místě.
Po chvíli se odhodlala oči otevřít! To co nyní uviděla, jí překvapilo ještě více. Na stole byla položena ona záhadná kniha a stůl byl potřísněn krví! Avšak onen muž tu nebyl! "Snad se někde schoval!", říkala si pro sebe. Počítač byl nyní vypnutí a všude byl klid. "Jak se mu to podařilo vypnout?", říkala si pro sebe. "Vypnula jsem počítač ze zásuvky a stále na něm běžel onen film! Jak se to tomu muži podařilo?" Bouře ustávala a poslední kapky dopadaly na střechu jejího domu. Bylo po dešti! Déšť v krbu vyhasl a jakoby celá hrůza najednou zmizela! Její ochromující strach u ní pominul a ona v sobě vzala veškeré zbytky odvahy. Běžela k noži a sekeře a začala prohledávat celý dům. Muž tu již však nebyl! Po téměř hodině se odhodlala otevřít dveře a nikdo zde nebyl. Ani stopy po nezvaném návštěvníkovi. Vrátila se k počítači, který byl již dávno vypnutý. Jen ta krev tu zůstala a ona tajuplná kniha. Měla chuť ji hodit do krbu a rychle ji spálit, avšak krb již byl vyhaslý a ona byla moc zvědava, co v ní nalezne! Vzala knihu a schovala si jí do poličky mezi ostatní knihy. Přemohla jí však únava. Setrvačnou silou spadla na postel a usnula! Celou její noc jí provázely noční můry a nemohla nalézt v této hrůzostrašné noci žádnou souvislost. Vrátí se snad onen muž další noc? Co je to za knihu? Kde se vzala na stole krev? Jaktože ten muž zmizel tak nenadále? Hlavou se jí rojila hromada myšlenek, avšak na žádnou si nedokázala odpovědět. V této chvíli ani netušila, že tato událost jí vtrhla do děje takových děsivých zážitků, až se jí z nich zatočí hlava! (Pokračování v kapitole III)

 

Kapitola I - Plamínky se rozhořívají

30. listopadu 2013 v 19:46 |  Ve spáru démonů - povídky

Nemilosrdný oheň v rodinném domku olizoval dřevěná polena a soupeřil s deštěm o to, kdo bude hlučnější. Byla půl noc a bouřka nemilosrdně prolétávala oblohu, jako kdyby chtěla dát najevo, že je pánem přírody a ukázat nebohému člověku jeho nicotnost. Tu noc byl úplněk a Veronika byla sama doma v domku kousek od lesa. Dusot kapek nemilosrdně bušil do oken a vypadalo to, jako kdyby chtěl nebohou Veroniku zničit. O to stejné se snažil oheň uvnitř místnosti, který však poslušně olizoval plameny dřevěná polínka a držel svoji nespoutanost na uzdě.

Veronika si podvědomě uvědomovala moc těchto živlů, avšak cítila se relativně bezpečna, nebo se snad mýlila? Myslíte, že se schovávala pod peřinou a snažila se bouřku přečkat? Kdepak!
V tuto jakoby už tak dost hororovou atmosféru ji nenapadlo nic jiného, než závoj strachu umocnit sledováním hororu. Sledovala obřady jakési satanistické sekty a byla svědkem vyvolávání démonů. Dívky obžalované z temné magie byly nemilosrdně zaživa upalovány a jejich těla byly dány napospas spalujícím plamenům. Její obrazovky byla naplněna krví, ohněm, bolestí, žalem a strachem nad tím, co se stávalo. Duchové zemřelých chodily své trýznitele strašit a snažili se jím způsobit taková muka, jaká jim byly způsobeny za života.

Ozvalo se zahřmění blesku a jakési rány na okno. Kdopak to bušil? Mohl tyto rány způsobit déšť či je snad někdo venku? Veronice projel mráz po zádech zrovna, ve stejné chvíli kdy na ni na obrazovce vyskočil duch. Mohou snad tito démonové vylézt z obrazovky a proměnit toto obydlí v dům hrůzy? Veronika byla přesvědčena o tom, že nemohou, stejně silně, jako o tom že bouchání na okno způsobil déšť. Byla již téměř jedna hodina ráno a již pouhý čas dodával této atmosféře náležité děsivosti. Veronika se začala klepat ve stejné chvíli, kdy z krbu vylétl rozžhavený klacek a začal olizovat koberec, který byl postavený před ním. Rychle vyskočilo a chtěla jej hodit dovnitř, avšak z počítače se ozvalo děsivé zakvílení, které však nebylo zdaleka tak silné jako zakvílení Veroniky, která tak hloupě chytla do holé ruky rozžhavený klacek. Ani nevěděla, proč to udělala, avšak to, že bolest již i cítila, jí ještě více spojilo se středověkými mukami dívek. Představovala si, jak by se cítila, kdyby jí také zaživa upálili? Ne, raději na to nemyslet! Ve skutečnosti měla z podobných věcí strach, avšak jakási záhadná síla jí pořád nutila, aby se o ně zajímala.

Rozžhavené poleno se jí podařilo dostat do krbu a s palčivou bolestí na rukách usedla k hororu ve kterém nebylo o nic méně ohnivé děsivosti. "Buch buch!", slyšela rány na okna. "Tohle nezpůsobil déšť! Ne, za toto nemůže déšť, tam venku, v té děsivé tmě někdo je!" Hlavou jí promítly vzpomínky a obrazy zavražděných dívek a to všecko, co se děje. Vždycky to vnímalo jako něco, co se jí nemůže stát, avšak teď to začalo vypadat více než reálně! Celá se klepala a měla takový strach, že se rozhodla hororový film vypnout. Šla k počítači na kterém viděla jakési satanistické obřady a spoustu krve. Rozhodla se vypnout počítač, avšak najednou to nešlo! "Jak je to sakra možné?", říkala si.


Oblohou se ozvalo hrozivé zahřmění a ona se začala opravdu bát! Rozhodla se, že počítač vypne, avšak ten nereagoval na žádné pokyny. Snažila se film vypnout, avšak nešlo to! Ten film byl uvnitř počítače a ona nad ním ztratila kontrolu. Viděla na něm jakéhosi muže v červené kápi. Najednou se ozvalo zahřmění a prosvětlilo celé venkovní prostranství! "Neeee, kdo tam je?!"", vykřikla. Ten muž, na kterého právě koukala, byl přede dveřmi. "Jak je to možné?!", říkala si. Chytla zástrčku od počítače a vytrhla ji ze zdi! To, co se nyní stalo, ji téměř k smrti vyděsilo! Počítač nebyl zapojen do elektriky, avšak děsivý film na něm pořád běžel. Nyní slyšela klepání na okno. "Ano, byl to ten muž z filmu! Bože, co mi udělá?! Mám otevřít?!" Počítač již byl dlouhou chvíli vypojen z elektriky, avšak děsivý horor stále běžel. Nyní to pro ni již nebyl jen film, ale zlo, které bylo jak venku jejího domu, tak i uvnitř. Okna jsou tak slabá, může je zničit jedním máchnutím klacku! Ozvalo se klepání na dveře. Má otevřít? Měla chuť se někam schovat, propadnout se do země, schovat se pod peřinu. Avšak zlo, které bylo nyní všude kolem ní jí již téměř pohltilo. Cítila, že ji krev tuhne v žilách a nyní pohlédla na své kalhoty. Byly mokré, strachy se počůrala! Ozvalo se zahřmění hromu a děsivý muž stál před oknem a koukal na ni. Co se nyní bude dít? Neměla tušení! Jak je možné, že běží film na počítači i když je vypnutý z elektřiny? Hlavou se jí míhala jako stín spousta myšlenek, avšak ani na jednu z nich si nedokázala v tuto chvíli odpovědět! (Pokračování v 2. kapitole)

Posedlost

17. srpna 2008 v 18:12 |  vlastnost - hlasování
Který z obrázků se nejlépe hodí ke slovu posedlost?
 


Linkin Park - Numb

10. srpna 2008 v 12:28 |  Písnička pro dnešní den
Přeji hezký den všem. Písnička pro dnešní den je: Linkin Park - Numb
Písničku spustíte kliknutím na obrázek nad tímto textem.

psychologický test

8. srpna 2008 v 9:07 |  Test
Tohle je nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jak si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo, ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru.

Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry?
Pište do komentářů nápady, během víkendu se dozvíte správnou odpověď.

Kam dál